M21.nkp0317401_orig.txt

01039nz--a2200217n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240515074236.0
008 240502|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
024 7 $a 0000-0001-8123-0569 $2 orcid
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Strašilová, Zuzana
368  $d Mgr.
370  $c Česko
372  $a chemie $a biochemie $a laboratorní práce $a farmakologie
374  $a biochemičky $a vysokoškolské učitelky
375  $a žena
377  $a cze
670  $a Strašilová, Zuzana: Terapeutické monitorování antipsychotik se zaměřením na lurasidon a jeho dávkování. Česká a slovenská farmacie, 2023, roč. 72, č. 5, s. 203-213. $b autoritní forma, pracoviště
670  $a www(IS MUNI, LIdé), cit. 2. 5. 2024 $b titul, oblast působnosti
678 0 $a Mgr., odbornice v oboru klinické biochemie, vysokoškolská učitelka (Oddělení klinické biochemie, Ústav laboratorní medicíny, Fakultní nemocnice Brno; Katedra laboratorních metod, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně).