M21.nkp0317499_orig.txt

00877nz--a2200205n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240516074821.0
008 240510|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Križan, Viktor
368  $d MUDr. $s 2003
370  $c Česko
372  $a lékařství $a gynekologie $a porodnictví
374  $a lékaři $a gynekologové
375  $a muž
377  $a cze
670  $a Križan, V.: Diskrepance stagingové a peroperační klasifikace endometriózy pánve dle #Enzian 2021. Česká gynekologie, 2024, roč. 89, č. 1, s. 16-21. $b pracoviště
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 10. 5. 2024 $b autoritní forma, titul a rok jeho získání, oblast působnosti
678 0 $a MUDr., gynekolog, porodník (Centrum pro léčbu endometriózy, Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Znojmo).