M21.nkp0317516_orig.txt

01160nz a2200241  450 
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240516080956.0
008 131024 n anznnnabn      n a|a
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dolinská, Saskia $7 _AN075200
368  $d RNDr. $d Ph.D.
370  $c Slovensko $c Česko
372  $a biologie $a antropologie $a chemie $a genetika
374  $a bioložky $a chemičky $a genetičky
375  $a žena
377  $a slo
400 1 $w r $i Jméno získané sňatkem: $a Drutovič, Saskia $0 o
670  $a Dolinská, S. et al. Vplyvy chemických látok na pigmentáciu a depigmentáciu zubov (Prehladový clánok). Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství. 2017, 117-65(1), 3-7.
670  $a SNK, cit. 13. 5. 2024 $b autoritní forma
670  $a www(LinkedIn), cit. 13. 5. 2024 $b odkaz viz
670  $a www(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), cit. 13. 5. 2024 $b tituly, profesní data
678 0 $a RNDr., PhD., slovenská bioložka, chemička, genetička. Nyní působí v Česku (Laboratoř buněčné regenerace a plasticity, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd České republiky).