M21.nkp0317533_orig.txt

01085cam 2200157 i 4500
001 new
040  $a ULC003 $b cze $e rda
110 2 $a Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Židovice, Most, Česko : zaniklá obec)
368  $a kostely $a katolické kostely $a kulturní památky $a zaniklé památky
370  $c Česko $e Židovice, Most, Česko : zaniklá obec
410 2 $a Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Židovicích
410 2 $a Zaniklý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Židovicích
670  $a www(Památkový katalog), cit. 16. 5. 2024 $u https://www.pamatkovykatalog.cz/x-19928686
670  $a www(znicenekostely.cz), cit. 16. 5. 2024 $u http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=13986
670  $a Poche, Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech, 1977-1982
678  $a Jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem se sakristií a hranolovou věží byl postaven ve 14. století, roku 1477 byl přestavěn a roku 1780 barokizován. Presbytář uzavírala žebrová klenba, loď byla plochostropá, interiér zdobily fresky ze 14. století. Kostel byl zbořen v rámci těžby uhlí.