M21.nkp0317591_orig.txt

01128nz--a2200229n--4500
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240516145551.0
008 240516|n|acnnnaabn-----------|-a|a------ 
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Bačenková, Darina
368  $d RNDr.
368  $d PhD. $s 2017
370  $c Slovensko
372  $a biomedicínské inženýrství
374  $a vysokoškolské učitelky
375  $a žena
377  $a slo
670  $a Bačenková, Darina... [et al.]: Reparácia chondrálneho defektu kolena kombináciou autológnych chondrocytov a osteochondrálnych aloštepov - animálny model. 1. časť: In vitro kultivácia autológnych chondrocytov. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2001, roč. 68, č. 6, s. 363-368
670  $a SNK, cit. 16. 5. 2024 $b autoritní forma
670  $a www(Technická univerzita v Košiciach) cit. 16. 5. 2024 $b profesní data
678 0 $a RNDr., PhD., výzkumná vědecká pracovnice, vysokoškolská pedagožka; biomedicínská inženýrka (Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach).