M21.nkp0317787_orig.txt

00948nz a2200229  450 
001 new
003 CZ-PrNML
005 20240522083858.0
008 131206 n anznnnabn      n a|a
040  $a ABA008 $b cze $e rda
100 1 $a Dolník, Jozef $7 _AN075872
368  $d MUDr. $d PhD. $d MPH
370  $c Slovensko
372  $a lékařství $a onkologie $a chirurgie $a onkochirurgie
374  $a lékaři
375  $a muž
377  $a slo
670  $a Dolník, J. et al. Raritná komplikácia po staplerovej hemoroidektómii. Rozhledy v chirurgii, 2013, roč. 92, č. 9, s. 506-508. $b pracoviště
670  $a www(Slovenská lekárska knižnica), cit. 20. 5. 2024 $b autoritní forma
670  $a www(Zoznam lekárov v NOÚ - Ambulancie ), cit. 20. 5. 2024 $b tituly
675  $a SNK, cit. 20. 5. 2024 $a SKK SR, cit. 20. 5. 2024
678 0 $a MUDr., PhD., MPH, slovenský onkochirurg (Klinika chirurgickej onkológie, Národný onkologický ústav, Bratislava, Slovensko).