M21.nkpo0001972_orig.txt

00745nz a2200241n 4500
001 jk01031889
003 CZ-PrNML
005 19980806000000.0
008 980806|n|acnnnaabn      n a|a   
024 7 $a 0000000056535208 $2 isni
024 7 $a 0000-0001-5272-9918 $2 orcid
024 7 $a Q17166561 $2 wikidata
040  $a Jaroslav Kunc $b cze $c ABA001 $d ABA001 $e rda
100 1 $a Frič, Přemysl, $d 1929-2024 $7 jk01031889
368  $d prof.
368  $d MUDr. $s 1953
368  $d DrSc.
370  $c Česko
372  $a lékařství $a vnitřní lékařství $a gastroenterologie $a kolorektální karcinom $a karcinom pankreatu $a celiakie
374  $a lékaři $a internisté $a gastroenterologové $a vysokoškolští učitelé
375  $a muž
377  $a cze
670  $a PNP-LA
670  $a Prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., 60 let. Čas. lék. čes., 1989, 128/14, 447.
670  $a Šustková, H. Kolorektální karcinom patří mezi nejlépe ovlivnitelná a léčitelná onkologická onemocnění. Zdravotnické noviny, roč. 50, č. 49 (2001), s. 16-17.
670  $a Prof. MUDr.,Přemysl Frič, DrSc. ze IV. interní kliniky - kliniky gastroenterologie a hepatologie 1. LF a VFN, vedoucí Laboratoře gastroenterologie. Nemocnice, č. 2 (2004), s. 31.
670  $a Zavoral: K životnímu jubileu prof. MUDr. Přemysla Friče, DrSc. Čes. slov. Gastroent. Hepatol., roč. 63, č. 3 (2009), s. 119-120.
670  $a Svačina: Osmdesátiny prof. Friče. Nemocnice, č. 3 (2009), s. 29.
670  $a www(Zemřel profesor Frič. Čest jeho památce! | Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP), cit. 27. 3. 2024 $b datum úmrtí
670  $a www(Česká lékařská komora, seznam lékařů), cit. 27. 3. 2024 $b tituly, rok získání titulu MUDr., odbornost
678 0 $a Narozen 31. 3. 1929, zemřel 25. 3. 2024. Prof., MUDr., DrSc., přední český internista, gastroenterolog. Hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu byla problematika kolorektálního karcinomu, celiakie a v posledních letech i karcinomu pankreatu.
906  $a im19980101
906  $a op20200915 $b batch $c Pole 024 - dávkový import WQS
906  $c Záhlaví - datum úmrtí, Zdroj - další výskyt, Biografická poznámka - oprava, 368, 370, 372, 374, 377 - nově
996  $a import $b 60 $c 20000622 $l AUT10
998  $a 000007966