M21.nkpo0002293_alepho.txt

01776nz a2200277n 4500
001 kup19970000011832
003 CZ PrNK
005 20091016075650.0
008 040303|n|acnnnaabn      n a|a   
040  $a OLD012 $b cze $d ABA001
046  $f 1964
100 1 $a Brychta, Tomáš, $d 1964- $7 kup19970000011832
667  $a Záznam neprošel revizí podle pravidel RDA.
670  $a Posouzení tělesné zdatnosti pomocí různých metod zátěžového vyšetření na bicyklovém ergometru (David Továrek ; vedoucí práce Tomáš Brychta)
670  $a Průběh spotřeby kyslíku během CHR-testu (Adam Zbořil ; vedoucí práce Tomáš Brychta)
670  $a Vliv časového faktoru a aktivního a pasivního posturálního manévru na výsledek spektrální analýzy variability srdeční frekvence (Jaroslav Košůtek ; vedoucí práce Tomáš Brychta)
670  $a Brychta, T.: Farmakoekonomika podání inzulinu vs rosiglitazon po selhání metforminu v monoterapii u diabetes mellitus 2. typu
670  $a www(hledamlekare.cz)
670  $a www(VALOSUN | Unikátní přírodní lékárna) $b biografické údaje
678 0 $a Narozen roku 1964. MUDr. RNDr., Ph.D., diabetolog a sportovní lékař působící na Interní a diabetologické ambulanci v Olomouci. Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, roku 2001 složil atestaci z vnitřního lékařství, roku 2003 atestaci z diabetolaoie a roku 2006 získal titul Ph.D. v oboru sportovní medicíny. Autor několika diabetologických studií.
906  $a im20040301
906  $a fr20050429 $b evno
906  $a co20091016 $b adpi $c Biografická poznámka - doplnění, zdroj - další výskyt
996  $a 9351 $b 50 $c 20040303 $l AUT10
996  $a 0699 $b 60 $c 20091016 $l AUT10
998  $a 000221410